Refundacja okularów z Narodowego Funduszu Zdrowia

Optyk Jasiński posiada umowę z NFZ na refundację recept okularowych. W celu uzyskania refundacji należy dopełnić kilku procedur:

- Badanie wzroku należy wykonać u okulisty posiadającego umowę z NFZ na wystawianie refundowanych recept okularowych.
- Zlecenie (recepta) na okulary musi być wystawione na specjalnym druku „zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.
- Ze zleceniem należy udać się do lokalnego oddziału NFZ, celem jego potwierdzenia. W Radomiu delegatura NFZ mieści się przy ulicy Piastowskiej 4 (os. Michałów).
- Zlecenie ważne jest przez rok czasu licząc od daty potwierdzenia. Gdy upłynie termin końcowej daty realizacji zlecenia, możemy wykonać okulary ale bez zniżki.
- Osobom dorosłym zniżka przysługuje raz na dwa lata, niepełnolentim raz na rok.
- Wartość należnej refundacji odliczana jest w zakładzie optycznym od ceny soczewek.
- Zniżka jaką zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia nie dotyczy opraw i robocizny, refundowane są wyłącznie soczewki okularowe.

Dane teleadresowe delegatury NFZ w Radomiu

Adres: ul. Piastowska 4, 26-617 Radom
Numery telefonów: (+48) 486-709-600, (+48) 486-709-612, (+48) 486-709-613, (+48) 486-709-614
E-mail: radom@nfz-warszawa.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00obrazek Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Radomiu

Kwoty refundowane przez NFZ

Zestawienie dotyczy jednej sztuki soczewki okularowej. Zniżka zależna jest od mocy soczewki. Podane kwoty to stosowany przez NFZ limit cenowy refundacji - 100% (przysługuje osobom poniżej 18 roku życia). W nawiasach podano ceny po wyliczeniu 70% z limitu (przysługuje osobom powyżej 18 roku życia).

Od początku 2014 roku przysługują następujące wartości refundacji:

Sfera od 0,00D do ±6,00D, cylinder do ±2,00D - refundacja: 25,00,- (17,50,-)
Sfera od ±6,25D, cylinder od 0,00D - refundacja: 50,00,- (35,00,-)
Sfera od 0,00D, cylinder od ±2,25D - refundacja: 50,00,- (35,00,-)

Przykłady otrzymanej refundacji

Osoba pełnoletnia:
Dorosły otrzymał receptę na okulary o następujących mocach soczewek:

Oko prawe: sfera -4,00D
Oko lewe: sfera -3,00D cylinder +2,50D

W Zakładzie Optycznym zdecydowano się na soczewki okularowe w cenie 120,00,- za parę. Kwestię oprawy i robocizny pomijamy. W tej sytuacji:

- klient jako osoba dorosła ma prawo do refundacji w wysokości 70% limitu cenowego,
- na oko prawe otrzyma 17,50,- zniżki,
- na oko lewe otrzyma 35,00,- zniżki,
- za parę soczewek otrzyma łącznie 52,50,- zniżki,
- po odliczeniu od wyjściowej ceny pary soczewek, do dopłaty pozostaje 67,50,-.


Osoba niepełnoletnia:
Dziecko otrzymało receptę na okulary o następujących mocach soczewek:

Oko prawe: sfera +2,25D
Oko lewe: sfera +2,00D

W Zakładzie Optycznym zdecydowno się na soczewki okularowe w cenie 60,00,- za parę. Kwestię oprawy i robocizny pomijamy. W tej sytuacji:

- klient jako dziecko ma prawo do refundacji w wysokości 100% limitu cenowego,
- na oko prawe otrzyma 25,00,- zniżki,
- na oko lewe otrzyma 25,00,- zniżki,
- za parę soczewek otrzyma łącznie 50,00,- zniżki,
- po odliczeniu od wyjściowej ceny pary soczewek, do dopłaty pozostaje 10,00,-.


obrazek