Gwarancja na okulary

Optyk Jasiński udziela na zakupione okulary ochrony gwarancyjnej na okres 12 miesięcy licząc od daty zakupu. Wyjątkiem są oprawy i soczewki okularowe na które producent przewidział dłuższy okres gwarancyjny.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych, gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku uznania reklamacji, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia stwierdzonej wady lub w przypadku niemożliwości naprawy, prawo do wymiany uszkodzonego towaru na nowy, identyczny i wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany uszkodzonego towaru na taki sam, np. z powodu braku jego dostępności, przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy.

Gwarancja nie obejmuje złamania, pogięcia, uszkodzenia powłoki lakierniczej opraw oraz porysowania lub pęknięcia soczewek okularowych. Takie jak wymienione i pozostałe uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania okularów nie są objęte gwarancją.

Warunkiem prawidłowego widzenia i akceptacji okularów jest prawidłowy dobór korekcji. W przypadku recept na okulary dostarczonych nam przez klientów i pochodzących z poza naszej firmy, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w doborze korekcji a reklamacje tego typu nie są uwzględniane.

Co robić w przypadku uszkodzenia okularów?

Jeśli zdaży się awaria, okularów nie należy naprawiać samodzielnie. W razie usterki trzeba zgłosić się do zakładu optycznego. Wszelkie próby samodzielnego klejenia i tego typu działania najczęściej utrudniają profesjonalną naprawę i często powodują trwałe uszkodzenie okularów. Wielokrotnie zdarzało się, że domowe próby reperacji uniemożliwiały późniejsze wykonanie fachowej naprawy. Zdarzały się też przypadki zniszczenia soczewek, najczęściej poprzez zalanie klejem.
Lepiej nie ryzykować i dostarczyć okulary do jednego z naszych punktów. Zapytamy o okuliczności powstania defektu, dokonamy jego weryfikacji i przyjmiemy zlecenie naprawy lub ewentualną reklamację. W przypadku uszkodzeń nie objętych gwarancją zaproponujemy możliwości naprawy, rozwiązania problemu.
W trakcie przeprowadzania procedury gwarancyjnej lub naprawy pozostajemy w stałym kontakcie z Państwem. Dokładamy wszelkich starań aby czas oczekiwania był możliwie krótki.

Gwarancja adaptacji soczewek wieloogniskowych

Praktyka pokazuje, że w prawie stuprocentowej większości przypadków następuje szybka adaptacja czyli przyzwyczajenie do szkieł wieloogniskowych (progresywnych, tzw. biurowych lub klasycznych dwuogniskowych).
Jeśli jednak z jakichkolwiek przyczyn byłoby inaczej, w ramach gwarancji adaptacji, w ciągu 30 dni od daty odioru okularów proponujemy Państwu następujące rozwiązania:

- Bezpłatną wymianę wspomnianych soczewek na dwie osobne pary soczewek jednoogniskowych z powłoką AR, do dali i do bliży.

- Wymianę problematycznych soczewek na dowolne inne wieloogniskowe np. z szerszym polem widzenia lub innego typu, za dopłatą wyłącznie różnicy w cenie. Wymiana na tej zasadzie możliwa jest jedynie na soczewki o tej samej wartości lub wyższej.

Powyższe propozycje kierujemy do tych z Państwa, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie przyzwyczaili się do okularów wieloogniskowych. Pozwalają zminimalizować ryzyko nietrafionej inwestycji, dając możliwość wyboru innego rodzaju soczewek lub powrót do tradycyjnych dwóch par okularów. Pamiętajmy, że nie ma dwóch identycznych przypadków, każdy problem z adaptacją jest inny więc zawsze do sprawy podchodzimy indywidualnie i jesteśmy otwarci również na propozycje. Zależy nam na Państwa zadowoleniu i pełnej satysfakcji z wykonanych u nas okularów.